Image

Descrierea proiectului

,,Achiziție de echipamente pentru S.C. DIGITAL CUBE S.R.L.,,

POR 2.1 A Microîntreprinderi

Titlul proiectului: Achiziție de echipamente pentru S.C. DIGITAL CUBE S.R.L.

Numele beneficiarului: S.C. DIGITAL CUBE S.R.L.

Scopul proiectului: Obiectivul general pe termen lung al Digital Cube, prin serviciul specializat inovativ pe care-l va dezvolta si pe care-l va promova prin implementarea proiectului, va influența atât segmentul de piata pentru realizarea postproductiilor cinematografice cât si mediul de afaceri local, regional si national. Inovare tehnologica reprezinta un mijloc de a raspunde la cerințele clienþilor, si de a promova un produs nou, inovativ, pe piața de profil.

Obiectivul general al proiectului este: Dezvoltarea, modernizarea , eficientizarea activitatii si consolidarea pozitiei pe piata, in vederea mentinerii pozitiei de pioner in piata serviciilor de postproductie, prin achizitia unui set de echipamente de postproductie, astfel contribuind la cresterea competitivitatii economice a zonei si a regiunii de dezvoltare, prin inovare si diversificare.


Obiectivele proiectului:
1. Modernizarea prin inovare, dezvoltarea și eficientizarea serviciilor oferite în cadrul LABORATORULUI DIGITAL CUBE prin achiziționarea „Sistemului TVC & FILM” format din echipamente tehnologice digitale avansate, a software-ului aferent și a echipamentelor de eficiență energetică; 2. Consolidarea poziției pe piață în domeniul industriei creative prin: dezvoltarea unui nou proces inovativ în Laboratorul Digital Cube Câmpulung pentru postproducție cinematografică, în următorul an, în vederea acoperirii în totalitate a exigenţelor clienților, activități noi create în cadrul Laboratorului Câmpulung, oferind servicii la standarde și performanțe foarte înalte, creșterea numărului de clienți de la an la an prin extinderea post-producției pentru clienții din arealul județului Argeș și a celor din regiunile învecinate, creșterea cifrei de afaceri cu peste 15% începând cu anul 2; 3. Dezvoltarea și menținerea în regiunea Sud Muntenia a capitalului uman înalt specializat.


Rezultatele proiectului: 1. Un set de echipamente de postproducție, un set de echipamente pentru eficiența energetică, în vederea dezvoltării de noi servicii inovative, dar și a dezvoltării celor existente în vederea eficientizării consumurilor; 2. Cifra de afaceri crescută cu 5%; 3. 2 noi locuri de muncă nou create.

Impactul proiectului la nivel local este creșterea bazei de impozitare și creșterea numărului de angajați. La nivel macro, este crearea unei imagini favorabile, pe plan extern, a României și a firmelor interne implicate în industria filmului prin introducerea numelui firmei în genericul producției - DIGITAL CUBE va putea presta servicii de post-producție pentru mai multe producții și la o calitate mult crescută. Proiectul oferă premizele creșterii circulației turistice de business, a industriilor creative și a economiei.

Valoarea totală a proiectului: 1.266.379,73 lei (cheltuieli eligibile și neeligibile)

Valoarea finanțării FEDR: 701.325,88 lei


Valoarea finanțării de la bugetul de stat (contribuția națională ) :
118.467,33 lei

Data de începere a proiectului : 05.12.2017

Perioada de implementare: 05.12.2017 - 30.06.2019

Cod SMIS: 102296

Persoana de contact: Carmen Rizac; Telefon: 0740.436.284, E-mail: carmenrizac@gmail.com

Image

Pentru informații detaliate despre celelalte programe cofinanțate de Uniunea Europeană,
vă invităm să vizitați www.fonduri-ue.ro


Investim în viitorul tău!
Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională
prin Programul Operațional Regional 2014-2020

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Image